Protocolo Covid-19

Somos responsables


Estas son algunhas das medidas de prevención fronte
á covid-19
que levaremos a cabo nas nosas escolas.

No local:
- Ventilación constante con sistema de renovación de aire, extrae o aire de dentro e introduce aire novo do exterior.
- Grupos reducidos de máximo 6 nenos por aula, sen contacto entre os grupos.
- Reforzo da hixienización. Desinfección durante as clases e ao finalizar a xornada.

Na aula:
- Uso de máscara obrigatorio.
- Distancia de seguridade, incremento da distancia entre alumnos con máis mesas.
- Rutina de hixiene de mans durante as clases.

Á entrada:
- Toma de temperatura.
- Desinfección do calzado.
- Hixienización das mans con hidroalcol.